Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK Watra
przy Gimnazjum nr 1 w Radlinie


16 kwietnia 2008r uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Radlinie
przy Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie zostało
powołane SKKT PTTK "Watra". W skład Koła wchodzi
22 członków. Założycielem i zarazem opiekunem Koła jest
Sebastian Mosz.

Inicjatywa powstania Koła zrodziła się w związku z coraz
większym zainteresowaniem młodzieży górskimi wędrówkami,
zdobywaniem górskich szczytów. Z tego też powodu w tym
roku nasze szkolne koło turystyczne - działające
w Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza już trzy lata
zmieniło nazwę na Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne
PTTK „WATRA” (opiekunem Koła jest p. Sebastian Mosz).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, iż Koło działa
oficjalnie jako zrzeszone pod oddziałem PTTK w Radlinie.
Członkowie SKKT „Watra” posiadają legitymacje PTTK,
które upoważniają do wielu zniżek w schroniskach i co
najważniejsze każdy z nich jest dodatkowo ubezpieczony.

mgr Sebastian Mosz


                       


2005-2010

Od 1999r Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Radlinie organizuje górski rajd integracyjny dla pierwszych klas, którego nadrzędnym celem jest integracja nowego zespołu klasowego w zmiennych oraz wymagających współpracy warunkach na szlaku.

Coroczna organizacja rajdu, fascynacja górami i szeroko rozumianą turystyką stała się inspiracją do założenia koła turystycznego. Sam pomysł założenia SKKT zrodził się 23 kwietnia 2005r. podczas rozmowy z prezesem PTTK w Radlinie, panem Andrzejem Likosem. To właśnie dzięki Niemu oraz dzięki pomocy i poparciu ze strony pani dyrektor Aleksandry Sierny powstanie SKKT przy Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Radlinie stało się faktem.

W tym roku minęło zatem już pięć lat, odkąd systematycznie wędrujemy po górach, poznając najpiękniejsze zakątki naszych gór. Pokonaliśmy ponad 250 km w różnych warunkach atmosferycznych, a najtwardsi górale wzięli udział w nocnych rajdach ku zachodowi słońca oraz w akcji wędruj ze sprzętem HI-TEC.

Przechodząc takie pasma górskie jak Beskid Śląski, Żywiecki i Mały a zarazem zdobywając wybitne szczyty tych pasm: Wielka Czantoria, Stożek, Klimczok, Barania Góra, Skrzyczne, Romanka, Rysianka, Wielka Racza i Babia Góra udowodniliśmy, że góry są naszą pasją. I ten właśnie fakt stał się przyczyną, dla której 16 kwietnia 2008 roku założyłem SKKT Watra, oficjalnie działające koło pod odziałem PTTK w Radlinie. Uczniowie należący do tego koła dodatkowo otrzymują ubezpieczenie podczas wędrowania i zdobywania różnych odznak, mają prawo do zniżek w schroniskach PTTK na terenie całego kraju Tak rozpoczął się sezon SKKT Watry, koła, które z każdym rokiem poszerza grono swoich członków, albowiem „ (…) wejście w góry ma w sobie coś magicznego, co sprawia, że świat staje się nieco inaczej skonstruowany, bardziej wertykalny. Każdy wspinacz i turysta pieszy ma swoją górę, swój szczyt, na który zawsze chętnie wraca. Ma też upatrzony wierzchołek, który jest motorem wszystkich jego górskich osiągnięć (…).”

Z pozdrowieniem górskim Cześć Górom ! Dla wszystkich turystów !

Sebastian MoszCopyright © 2008 - 2018 by Łukasz Materzok Wszystkie prawa ZASTRZEŻONE