ROK OCHRONY PRZYRODY W PTTK - ODDZIAŁ PTTK RADLIN

W Oddziale PTTK Radlin podjęliśmy szereg działań w ramach akcji ogłoszonej przez ZG PTTK „Rok przyrody w PTTK” realizowanego w ramach projektu „Przyroda uczy najpiękniej”. Komisja Turystyki Kolarskiej „Sokół” oraz Komisja Ochrony Przyrody naszego Oddziału 28 kwietnia zorganizowały III Rajd „Sadzimy las”. W Radlinie w dzielnicy Głożyny w ciągu 2 lat zostało posadzonych około 1500 sadzonek świerka, sosny, sosny czarnej. W roku bieżącym prowadziliśmy prace polegające na wyplewieniu obsadzonego wcześniej terenu jak również na usunięciu powalonych drzewek na tym terenie na wskutek mocnych wiatrów.


Sprawozdanie z rajdu:

26 kwietnia kolarze Sokoła spotkali się po raz trzeci by wziąźć udział w cyklicznej imprezie pod nazwą „Sadzimy las". Na metę rajdu na Głożynach Ermeżonie zjawiło się 34 cyklistów.
Tym razem nie było już sadzenia lasu. Cała akcja skupiła się na porządkowaniu terenu, gdzie wcześniej zostały posadzone iglarki (lata 2006 i 2007).
Oprócz wyplewienia terenu wokół sadzonek była inna - ciężka praca polegająca na likwidowaniu powalonych drzew przez wichury. W czasie rajdu po raz pierwszy korzystaliśmy z nowego grilla. Przed rajdem zostały również uzupełnione ławko-stoły. Na pamiątkę za udział w rajdzie każdy otrzymał okazjonalną nalepkę.

Na stałe od kilku lat współpracujemy z SP 4 Radlin, organizując społecznie wycieczki autokarowe ze szczególnym naciskiem na zwiedzanie obiektów przyrodniczych.
W tym roku Instruktor Ochrony Przyrody Andrzej Likos zorganizował dwie takie wycieczki dla klasy II a z SP 4 Radlin. Pierwsza w czerwcu zorganizowana była do Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. W nim został zwiedzony Rezerwat Przyrody „Łężczok” oraz park przypałacowy w Rudach. Dodatkowo odbyły się warsztaty przy dyrekcji Parku z wytapianiem rudy żelaza w dymarce a dzieci otrzymały dyplom „Dymarza”. Druga wycieczka odbyła się w październiku do „Mini zoo” w Bukowie oraz do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Po Arboretum oprowadzała Pani pracownik naukowy Elżbieta Kucznierz.
Do konkursu plastycznego „O czym szumi las” udało się zaangażować Świetlicę Środowiskową „Koliba” Radlin. Byliśmy inicjatorem wewnętrznego konkursu fundując nagrody i dyplomy. Zwycięzca konkursu bezpłatnie wziął udział w wybranej wycieczce Oddziału w góry. Pierwsza trójka najlepszych prac została wysłana do Warszawy.
W sierpniu odbyła się wycieczka autokarowa do Jury Krakowsko-Czestochowskiej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów przyrodniczych. Warto nadmienić, że uczestnicy „zaliczyli”: Rezerwat Ostrężnik, Rezerwat Parkowe, Rezerwat Góra Zborów, jaskinie: Ostrężnicka oraz Głęboka a także Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd”.
Wszystkie wycieczki były tak przygotowane, że pozwoliły zaliczyć około 30 pkt na „Przyrodnika” na każdej z nich.
Zaangażowaliśmy się również w akcję propagowania zdobywania odznaki „Turysta-Przyrodnik”. W efekcie zostanie w Radlinie rozdanych około 500 książeczek tej odznaki. Przewidujemy, ze około 30 odznak „Przyrodnika” przyznamy jeszcze w tym roku.
Akcja „Rok przyrody w PTTK” bardzo się nam podobała. Szkoda tylko, że nie została ona rozpoczęta np. w marcu. Wtedy odniosła by o wiele większy sukces.