POMNIKI PRZYRODY ZIEMI RYBNICKO - WODZISŁAWSKIEJ

POWIAT WODZISŁAWSKI

1. CZYŻOWICE Ul. Gorzycka 39 GŁAZ NARZUTOWY
2. GODÓW Park ludowy obok UG JESION WYN.(2)
3. GRABÓWKA UL. Asnyka 6 GŁAZ NARZUTOWY
4. GRABÓWKA UL. Asnyka 6 LIPA DROBN.(2)
5. POŁOMIA Obok cmentarza LIPA SZEROKOL.
6. W. Rejon Źród. Łuż. 2 DĄB SZYPUŁ.(5)
7. W. UL. Kominka LIPA
8. W. JEDŁOWNIK Przy starym cment. DĄB SZYPUŁKOWY
9. W. KOKOSZYCE Park Kurii Diec. Katol. DĄB SZYPUŁKOWY
10. W. KOKOSZYCE Park Zab..(przy daw.leśnicz.) DĄB SZYPUŁKOWY
11.W. KOKOSZYCEOlszyny (na granicy Czyżowic)DĘBY CZERW.( 17)
12. W. RADLIN II UL. Bojowników WIERZBA KRUCHA
13. Rydułtowy Oś. Karola Buk pospolity
14. Rydułtowy * Wierzba krucha
15. Rydułtowy * Wierzba krucha
16. Rydułtowy * Wierzba krucha
17. Rydułtowy * Wierzba krucha
18. Rydułtowy * Wierzba krucha
19. Rydułtowy * Wierzba krucha
20. Rydułtowy * Wierzba krucha
21. Rydułtowy SP nr 3 – ul.Radoszowska 3 Lipa drobnolistna
22. Rydułtowy Obok tunelu od strony stacji Buk pospolity
23. Rydułtowy Obok tunelu od strony stacji Buk pospolity
24. Rydułtowy Ul. Radoszowska 130 Dąb szypułkowy
25. Rydułtowy Ul.Tetmajera – za ośr.zdrowia Dąb szypułkowy
26. Rydułtowy Ul.Narutowicza 77 Wierzba biała
27. Rydułtowy Ul.Ofiar Terroru 47 Lipa drobnolistna
28. Rydułtowy Ul.Krzyżkowicka 62 c Wierzba biała
29. Rydułtowy Ul.Krzyżkowicka 62 c Wierzba biała
30. Rydułtowy Ul.Krzyżkowicka 62 c Jesion wyniosły
31. Rydułtowy Ul.Traugutta 267 Klon pospolity

W. - oznacza Wodzisław Śląski
* - Obok pomnika J.Dembczyka (zjazd z ul.Raciborskiej obok lecznicy zwierząt)

POWIAT MIEJSKI RYBNIK

1. Rybnik-Chwałowice ul.1 maja-Park Górnika Głaz narzutowy
2. Rybnik-Chwałowice Przed zarządem
KWK „Chwałowice”
Głaz narzutowy
3. Rybnik-Chwałowice Przy basenie obok
Domu Kultury
Głaz narzutowy
4. Rybnik-PiaskiOddz.leśny 232c
nr działki 283/33
Głaz narzutowy
Oskara Michalika
5. Rybnik ul. Hallera Jesion wyniosły
6. Rybnik ul. Hallera Wierzba krucha
7. Rybnik ul. A.Bożka 26 Lipa drobnolistna
8. Rybnik ul. A.Bożka 26 Lipa drobnolistna
9. Rybnik ul. A. Bożka 26 Lipa drobnolistna
10. Rybnik ul.Gminna 6a Lipa szerokolistna
11. Rybnik ul. Gminna ( przedszkole ) Lipa szerokolistna
12. Rybnik ul. Gzelska Lipa drobnolistna
13. Rybnik ul. Zebrzydowicka Lipa drobnolistna


POWIAT RYBNICKI

1. Bełk Przy kościele Dąb szypułkowy
2. Bełk Płn część wsi 50 m
od torów kolejowych
Dąb szypułkowy
3. Czernica w parku Dab szypułkowy
4. Czernica ul.Sobieskiego Lipa drobnolistna
5. Czuchów park dworski Wiąz górski
6. Dębieńsko Wlk. ul.Bełkowska Aleja kasztanowców
zwyczajnych (67 szt.)
7. Dzimierz ul.Rzuchowska Lipa drobnolistna
8. Jankowice ul.Świerklańska 93b Dąb szypułkowy
9. Jankowice ul.Akacjowa Dąb szypułkowy
10. Książenice ul.Klimka Lipa drobnolistna
11. Leszczyny Oś.mieszk. „Karlik”
- ul. Ks.Pojdy
Dąb szypułkowy
12. Leszczyny Ul. Polna 9 Platan klonolistny
13. Palowice obok stacji PKP Kasztanowiec zwyczajny
14. Pstrążna ul.Wyzwolenia
(cmentarz)
Dąb szypułkowy
15. Stanowice obok kościoła Lipa drobnolistna
16. Stanowice ul.Leśna Dąb szypułkowy
17. Szczejkowice ul.Gliwicka – naprzec.
domu nr 82
Lipa drobnolistna
18. Świerklany ul.Kościelna Buk zwyczajny