W dniu 09.03.2013. w Kawiarni „Górnicza Strzecha” w Radlinie odbyło się zebranie w czasie którego odbyły się wybory Komisji Ochrony Przyrody na lata 2013-2017.
Od dnia 21.01.2015. w skład Komisji wszedł Grobelny Damian. Tego samego dnia w składzie Referatu odznaki nastąpiła zmiana, w miejsce Adolfa Gwoździk został powołany Grobelny Damian.


SKŁAD KOMISJIAndrzej Likos - Przewodniczący


Adolf Gwoździk - Wiceprzewodniczący


Bogdan Tytko - Członek


Sławomir Gac - Członek


Jerzy Gawliczek - Członek


Damian Grobelny - Członek
Referat Odznaki "Turysta - Przyrodnik"

Andrzej Likos - przewodniczący
Adolf Gwoździk - wiceprzewodniczący
Bogdan Tytko - członekDZIAŁACZE

Instruktor Ochrony Przyrody PTTK:

Likos Andrzej XIII/68/2000

Zadania Komisji na najbliższą kadencję (2013-2017):

1. Organizacja rajdów, wycieczek zawierających w programie zwiedzanie obiektów przyrodniczych
2. Popularyzacja zdobywania odznaki „Turysta - Przyrodnik” oraz innych podobnych odznak
3. Prowadzenie Referatu odznaki „Turysta - Przyrodnik”
4. Utworzenie wykazów form ochrony przyrody w najbliższych powiatach
5. Współpraca z Oddziałem Parku Krajobrazowego CKKRW
6. Współpraca z Arboretum Bramy Morawskiej
7. Współpraca z władzami administracyjnymi w dziedzinie form ochrony przyrody oraz w ramach uaktualniania wykazów form ochrony przyrody
8. Współpraca z wojewódzkim konserwatorem przyrody
9. Współpraca z Komisją Ochrony Przyrody ZG PTTK w Warszawie
10. Popularyzacja ochrony przyrody poprzez artykuły, notatki w prasie oraz informatorach
11. Popularyzacja lokalnych form ochrony przyrody poprzez Internet
12. Doprowadzenie do utworzenia nowych form ochrony przyrody w najbliższym rejonie